Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 webáruház általános szerződési feltételek

 

 1. Webáruház üzemeltetője

  Webáruház: klimadigital.hu (továbbiakban Webáruház)

 

 1. Általános rendelkezések

 

2.1 A Webáruház abból a célból jött létre, hogy előfizetőink az Interneten is előfizethessenek az Eladó nyomtatott kiadványaira, illetve megvásárolhassák az egyéb, az Eladó márkáihoz kapcsolódó termékeket. A jelen szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a Webáruházon keresztül megrendelhető előfizetésekre, az előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a Webáruházon keresztül értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki.

 

2.2 Amennyiben az előfizető/vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre.

 

A Webáruházon keresztül is megvásárolható, illetve megrendelhető előfizetésekre a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett irányadó az Eladó előfizetői ÁSZF-je (https://klimadigital.hu),valamint a Magyar Posta előfizetéses lapterjesztési ÁSZF-je (https://klimadigital.hu/felhasznalasi-feltetelek/) is.

 

2.3 A Webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Eladó nem iktatja.

 

 

 1. A Webáruházon keresztül elérhető termékek és az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek

 

3.1 A Webáruházban megtalálható előfizetések és termékek Webáruházon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján lehetséges. A Webáruházban közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő minősül ajánlattevőnek. Megrendelő Webáruházon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit.

 

3.2 A Webáruházban megtalálható előfizetések a Webáruházon kívül is megrendelhetőek az Eladónál, vagy az Eladó terjesztőinél.

 

3.3 A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a megrendelőt terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként az Eladó nem rendelkezik másképp. Ilyen esetekben Eladó a Webáruház felületén ad tájékoztatást.

 

3.4 A Webáruházban történő megrendelés elküldését követően a megrendelést Eladó a megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza.

 

3.5 Eladó a Webáruházban meghirdetett termékeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára tudja biztosítani.

3.6 A (https://klimadigital.hu/) oldalán bármiféle elírásért és bármilyen egyéb műveletért a szolgáltató, mint (Eladó) nem vállal felelősséget.

 

 1. Elállás, szavatosság

 

4.1 A Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő előfizetőt/vásárlót elállási jog illeti meg. Az elállás előfizetések esetén az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától, termék esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

4.2 A Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő vásárlót sem illeti meg elállási jog hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén. Ez alapján a nem előfizetésként vásárolt magazinok, kiadványok esetében a vásárlót elállási jog nem illeti meg.

 

4.3  Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékénak a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás előfizetés esetén az előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az előfizetéssel érintett valamely kiadványra, termék esetében mely terméket érinti.

 

Amennyiben az előfizető/vásárló elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet, előfizetések esetén az előfizetéssel érintett valamennyi kiadvány vonatkozásában. A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott kiadvány előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

 

4.4 Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az info@klimadigital.hu email címre, vagy postai levélben az Eladó 1. pontban meghatározott székhelyére címezve. Előfizető/vásárló csak a Webáruházon keresztül vásárolt előfizetés/termék tekintetében használhatja ezeket az elérhetőségeket elállási joga gyakorlására.

 

4.5 Eladó a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, termék esetén a termékért fizetett teljes összeget, feltéve, hogy az előfizető, illetve a vásárló az elállással érintett lapo(ka)t, illetve a terméket visszaküldte Eladónak (az Eladót megillető visszatartási jog).

 

Eladó visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az előfizető/vásárló előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az előfizető/vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az előfizető/vásárló a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben Eladó rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet az Eladó terhére.

 

4.6 Elállás esetén az előfizető/vásárló kötelezettségeire a Kormányrendelet 13. címe alatt (24. § – 28. §) szabályozottak az irányadóak.

 

4.7 Eladó a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell Eladót az info@klimadigital.hu email címen. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Valamennyi bejelentett reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül.

 

 

 1. Szállítási feltételek termékrendelés és előfizetés vásárlása esetén

Magyarországon

5.1 A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást az Eladó mindenkori partnerei végzik, elsősorban a Magyar Posta.

 

5.2 A Magyar Posta által kiszállított termékek átadása levélszekrényen keresztül vagy tértivevényes küldeményként történik. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a termék átadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a termék átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a vásárlóra terheljük.

 

5.3 A megrendelt termékek kiszállítására a termékek összsúlyától és a bruttó vásárlási értéktől függően különböző szállítási módok választására van lehetőség.

 

választható szállítási mód

feltétel

szállítási költség

Magyar Posta sima levélküldemény

500 gr összsúlyig és

1.000 Ft bruttó vásárlási értékig

430 Ft

Magyar Posta ajánlott levélküldemény

500 gr összsúlyig

915 Ft

Magyar Posta fizetést követő kézbesítés (utánvétes)

500 gr összsúlyig és

100.000 Ft bruttó vásárlási értékig

jelenleg nem elérhető

Házhozszállítás futárszolgálattal

2 kg összsúlyig és

8.000 Ft bruttó vásárlási értékig

1.999 Ft

Házhozszállítás futárszolgálattal

2 kg összsúly fölött és

8.000 Ft bruttó vásárlási értékig

3.499 Ft

Magyar Posta előfizetői hírlapkézbesítés

előfizetett magazin kézbesítése

az előfizetés ára tartalmazza

A kiszállítás 8.001 Ft bruttó vásárlási értéktől ingyenes.

Amennyiben Eladó az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Webáruház felületén.

 

A Webáruház felületén megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A leárazott termékek minimális, a használati értéket nem befolyásoló raktározási sérüléseket szenvedhettek.

 

5.4 A Webáruházon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

 

 1. Fizetési módok

 

6.1 A Webáruházban történő megrendelés esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerinti – fizetési módok lehetségesek:

 

(a) az Eladó által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével,

 

(b) az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon; SimplePay) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével,

 

(c) banki átutalással,

 

(d) utánvéttel.

 

Eladó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Webáruházban elérhető termékekre, szolgáltatásokra, előfizetésekre egyedileg meghatározhassa, hogy mely fizetési módok használhatók.

 

6.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. Az OTP Mobil Kft. tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért Eladó nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. A fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján Eladó visszaigazoló email-ben értesíti a vevőt.

 

6.3 A Webáruházból történő vásárlásokról Eladó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett. Az e-számla az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007 évi CXXVII ÁFA törvény 175.§-ában foglalt követelményeknek. A törvény előírja, hogy az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, kérjük így őrizze meg e-számláit. Az e-számlák természetesen kinyomtathatók, ez egyenértékű egy hagyományos számla fénymásolatával.

 

6.4 Eladó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Eladó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre tud kiállítani.

 

 

 1. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó feltételek

 

7.1 A megrendelések feldolgozása és a termékek postázása hétköznapokon történik.

 

7.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket Eladó a vételár kiegyenlítésétől számított 4-6 héten belül juttatja el címzett részére. A termékek esetenként zárható, szabvány levélszekrénybe kerülnek kézbesítésre (kiszállításra). A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az Eladó számláján jóváírásra került.

 

 

 1. A lapelőfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

 

8.1 Webáruházon keresztül történő magazin-előfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után Eladó feldolgozza az előfizetési igényt. Az előfizetés első lapszáma a feldolgozást követő legkorábbi olyan megjelenés lesz, aminek nyomdai igénylése még nem történt meg. Az első kézbesített lapszámról előfizetőinket kérésre a feldolgozás után tudjuk tájékoztatni. Eladó az előfizetés lejárta előtt egy hónappal automatikusan hosszabbító e-mailt vagy csekket küldhet az előfizetőnek.

 

8.2 A magazinokat zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti az Eladóval szerződésben lévő terjesztő vagy más alvállalkozó. A levélszekrényhez történő eljutást a megrendelőnek kell biztosítania, szükség esetén kapukulcsot vagy kapukódot kell a kézbesítő rendelkezésére bocsátania. A terjesztő az így kapott kapukulcsokat és kapukódokat nyilvántartásba veszi, amelyek kezeléséért a kézbesítők tartoznak felelősséggel. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet.

 

8.3 Eladó csak a belföldi lapelőfizetéseket kezeli. A Webáruházon keresztül, forint alapú Internetes kártyás fizetés mellett, magyar kézbesítési címre, tetszőleges helyről érkező megrendelést el tudunk fogadni, de külföldi címre nem áll módunkban számlát kiállítani és kiküldeni.

 

8.4 Belföldről külföldi címre és külföldről belföldi címre történő előfizetésekről további tájékoztatást talál itt:

 

8.5 Az előfizetői díj megfizetésével határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és az Eladó között. Az előfizetési díj megfizetését követően Eladó kötelezettsége a magazin eljuttatása az előfizető által megadott kézbesítési helyre. 

 

8.6 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jelenthetik be.

 

8.7 A Magazin-előfizetés megrendelésére és teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket Eladó előfizetői Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák (https://klimadigital.hu/felhasznalasi-feltetelek). Amennyiben a Magazin-előfizetések tekintetében a jelen ÁSZF, illetve az előfizetői Általános Szerződési Feltételek között eltérés van (így vita vagy kétség esetén), úgy az előfizetői Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.

 

 

 1. Vásárlói profil

 

9.1 A Webáruházban történő vásárlás regisztrációval is lehetséges. A megrendelők a vásárlási folyamat során a számlázási adataik (név, cím, email cím) megadásával regisztrálásra kerülnek a weboldalon. A regisztrációval hozzáférést kapnak ügyfeleink egy saját profiloldalhoz, amelyben megtekinthetik és módosíthatják adataikat, megtekinthetik a weboldalon leadott megrendeléseiket és az itt vásárolt előfizetéseinek adatait.

 

9.2 A regisztráció tényéről, és a vásárlói profilba való belépés módjáról értesítő email üzenetet küldünk ügyfeleinknek.

 

9.3 Eladó a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében Eladó tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

 

 

 1. Adatvédelem

 

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben, továbbá a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Eladó Adatkezelési tájékoztatója rögzíti, ami a www.klimadigital.hu Weboldal fejlécében érhető el.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

Jelen ÁSZF 2021. Július 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok. Eladó – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az előfizető/vásárló kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha Eladó az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigálja. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha Eladó saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az előfizető/vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását Eladó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a Webáruház felületén. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (Webáruház használatával) az előfizető/vásárló a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja. A jelen ÁSZF-nek az előfizetővel/vásárlóval való megismertetéséről Eladó a Webáruház felülete útján gondoskodik.